Personen står på ett trappsteg och lyfter ena knät rakt framför sig i nittio graders vinkel.