Detta tillgänglighetsutlåtande gäller https://www.voitas.fi och det har upprättats 10.2.2020. Denna digitala tjänst är framtagen av RedandBlue utifrån tillgänglighetskriterierna på nivå AA.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven

Upptäckte du brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst?

Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda problemet.

Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär eller kontakta oss per e-post på adressen voimaavanhuuteen(at)ikainstituutti.fi.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta Äldreinstitutet om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000