Paret ståt stadigt med ryggarna mot varandra men lite ifrån varandra. Armarna är sträckta uppåt.
  • Sju rörelser
  • Gör varje rörelse så många gånger det känns lämpligt, lika många gånger på båda sidorna.
  • Muskelstyrkan utvecklas bäst när ni upprepar varje övning 10–15 gånger, 1–3 varv.
  • Programmet finns även som svenskspråkig video