Personen är ute och står på ett ben. Det andra benet är böjt åt sidan.
  • Uppvärmning: fyra rörelser
  • Träning: sex rörelser, 1-3 varv
  • Avslutande övningar: två rörelser
  • Programmet finns även som video med svensk text